ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR
Aici gasiti analizele medicale grupate pe categorii precum si detalii generale si specifice pentru categoriile respective.
Selectati o categorie din lista de mai jos:

Dictionar de medicamente online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dictionar medical online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Puteti trimite articole cu tema medicala la
adresa de email

Solutie antistress!
Construieste poduri :)

Joc, Construieste podul, Cargo Bridge

Prinde pisica neagra :)
Prinde pisica neagra- Chat Noir - Flash game

Dictionar de medicamente online

Cauta medicamente alfabetic:

AVODART 0 5 MG CAPSULE MOI < Medicamente care incep cu litera A < Dictionar Medicamente
Indicatii Terapeutice: Tratamentul simptomelor moderate-severe ale hiperplaziei benigne de prostat ă (HBP).

Reducerea riscului de retenţie urinar ă acută (RUA) şi a necesităţii intervenţ iilor chirurgicale la pacienţii cu simptome moderate sau severe de HBP.

Compozitie
O capsulă moale conţine dutasteridă 0,5 mg.

Pentru informaţii referitoare la efectele tratamentului şi la grupele de pacienţi incluse în studiile clinice vă rugăm să vedeţi pct. 5.1 Proprietăţi farmacodinamice, Studii Clinice.

Contraindicatii

Avodart este contraindicat la femei, copii şi adolescenţi (vezi pct. 4.6 Sarcina şi alăptarea).

Avodart este contraindicat la pacienţii cu hipersensibilitate la dutasteridă, la alţi inhibitori de 5-alfa reductază sau la oricare dintre excipienţii produsului.

Avodart este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă hepatic ă severă.

Atentionari si Precautii

La pacienţi cu HBP, tuşeul rectal, precum şi alte investigaţii pentru cancerul de prostat ă trebuie efectuate înainte de începerea tratamentului cu Avodart şi periodic după aceea .

Dutasterida se absoarbe prin piele , de aceea femeile, copiii şi adolescenţii trebuie să evite contactul cu capsulele moi care curg (vezi pct. 4.6 Sarcina şi alăptarea). Dacă se realizează un contact cu capsulele moi care curg, aria de contact trebuie spălată imediat cu apă şi săpun.

La pacienţii cu insuficienţă hepatic ă nu a fost studiată administrarea dutasteridei. La pacienţii cu insuficienţă hepatic ă uşoară sau moderată, administrarea dutasteridei se va face cu precauţie (vezi pct. 4.2 Doze şi mod de administrare, pct. 4.3 Contraindicaţii şi pct. 5.2 Proprietăţi farmacocinetice).

Concentraţia plasmatică a antigenului prostatic specific (APS) reprezintă o componentă importantă în cadrul screening- ului pentru depistarea cancerului de prostat ă. În general, o concentraţie plasmatică totală a APS mai mare de 4 ng/ml (Hybritech) necesită o evaluare ulterioară şi luarea în considerare a biopsiei prostatice. Medicii trebuie să fie conştienţi că o valoare bazală a APS mai mică de 4 ng/ml la pacienţii la care se administrează Avodart nu exclude un diagnostic de cancer de prostat ă. Chiar în prezenţa cancerului de prostat ă, la pacienţii cu HBP, Avodart determină scă derea concentraţiei plasmatice a APS cu aproximativ 50% după 6 luni. Deşi pot să existe variaţii individuale, scă derea APS cu aproximativ 50% este predictibilă, aşa cum s-a observat în întregul interval de valori iniţiale ale APS (1,5 până la 10 ng/ml ). Astfel, pentru a interpreta o valoare izolată a APS la o persoană tratată cu Avodart timp de şase luni sau mai mult, valorile APS ar trebui să fie dublate pentru a le compara cu valorile normale, la persoanele la care nu se administrează tratamentul. Această ajustare păstrează sensibilitatea şi specificitatea testului APS şi îi menţine capacitatea de a depista cancerul de prostat ă. In timpul tratamentului cu Avodart, trebuie evaluată atent orice creştere susţinută a concentraţ iilor plasmatice ale APS, având în vedere inclusiv lipsa complianţei la tratamentul cu Avodart.

Concentraţ iile plasmatice totale ale APS revin la valoarea iniţială în şase luni de la întreruperea tratamentului. Raportul APS liber/total rămâne constant, chiar sub influenţa Avodart. La bărbaţii la care se administrează Avodart, dacă medicii aleg folosirea fracţiei libere a APS în depistarea cancerului de prostat ă, nu pare să fie necesară ajustarea valorilor acestuia.

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Având în vedere proprietăţile farmacodinamice ale dutasteridei, nu este de aşteptat ca tratamentul cu dutasteridă să influenţeze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Sarcina şi alăptarea
La femei, administrarea Avodart este contraindicată.

Sarcina
Ca şi în cazul altor inhibitori ai 5-alfa reductazei, dutasterida inhibă conversia testosteronului în dihidrotestosteron şi, în cazul administrării la o gravid ă cu făt de sex masculin, poate inhiba dezvoltarea organelor genitale externe ale acestuia (vezi pct. 4.4 Atenţion ări şi precauţii speciale).
Cantităţi mici de dutasteridă au fost regă site în sperma subiecţ ilor la care s-au administrat 0,5 mg Avodart pe zi. Pe baza studiilor efectuate la animale, este improbabil ca un făt de sex masculin să fie afectat în cazul expunerii mamei la sperma unui pacient tratat cu Avodart (risc care este mai mare în timpul primelor 16 săptămâni de sarcină). Totuşi, ca şi în cazul celorlalţi inhibitori ai 5-alfa reductazei, în cazul în care partenera pacientului este sau poate deveni gravid ă, se recomandă ca pacientul să evite expunerea partenerei la sperm ă prin folosirea unui prezervativ .

Alăptarea
La om, nu se cunoaşte dacă dutasterida se excretă în laptele matern.

Interactiuni

Pentru informaţii referitoare la scă derea valorilor APS în timpul tratamentului cu dutasteridă şi ghiduri de tratament cu privire la depistarea cancerului de prostat ă, vezi pct. 4.4 Atenţion ări şi precauţii speciale.

Efecte ale altor medicamente asupra farmacocineticii dutasteridei

Administrarea concomitentă cu inhibitori de CYP3A4 şi/sau ai glicoproteinei P

Dutasterida este eliminată în principal prin metabolizare. Studiile in vitro indică faptul că această metabolizare este catalizată de către CYP3A4 şi CYP3A5. Nu au fost efectuate studii de interacţ iune specific ă cu inhibitorii poten ţi ai CYP3A4. Totuşi, într-un studiu farmacocinetic populaţional, concentraţ iile plasmatice ale dutasteridei au fost în medie de 1,6 ori până la respectiv de 1,8 ori mai mari la un număr mic de pacienţi trataţi concomitent cu verapamil sau diltiazem (inhibitori moderaţi ai CYP3A4 şi inhibitori ai glicoproteinei P), decât la alţi pacienţi.

Asocierea pe termen lung a dutasteridei cu inhibitori poten ţi ai CYP3A4 (de exemplu ritonavir, indinavir, nefazodon, itraconazol, ketoconazol administrate pe cale oral ă) poate determina creşterea concentraţ iilor plasmatice ale dutasteridei. Nu este probabilă inhibarea ulterioară a 5-alfa reductazei la expuneri crescute la dutasteridă. Totuşi, dacă sunt observate reacţii adverse, poate fi luată în considerare reducerea frecvenţei de administrare a dutasteridei. Trebuie remarcat că în cazul inhibiţiei enzimatice, timpul de înjumătăţire plasmatică lung mai poate fi prelungit şi până la atingerea unei noi concentraţii plasmatice constante pot să treacă mai mult de 6 luni de tratament concomitent.

Administrarea a 12 g colestiramină cu o oră înaintea unei doze unice de 5 mg dutasteridă nu a afectat farmacocinetica dutasteridei.

Efectele dutasteridei asupra farmacocineticii altor medicamente

Dutasterida nu a avut efect asupra farmacocineticii warfarinei şi digoxinei. Aceasta indică faptul că dutasterida nu inhibă/induce CYP2C9 sau glicoproteina P transportoare. Studiile de interacţ iune in vitro indică faptul că dutasterida nu inhibă enzimele CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 sau CYP3A4.
În cadrul unui studiu restrâns (N=24) cu durata de două săptămâni la voluntari sănătoşi, nu au fost observate interacţiuni farmacocinetice sau farmacodinamice între dutasteridă şi tamsulosin sau terazosin.

Intr-un studiu clinic, desfăşurat pe o perioadă de până 9 luni la 327 pacienţi, nu s-a evidenţiat nici o interacţ iune în cazul administrării concomitente a dutasteridei cu tamsulosinul.

Ambalare
Cutie cu 3 blistere a câte 10 capsule moi.

Producator
Glaxo SmithKline
Avodart 0.5 mg capsule moi - medicamente care incep cu litera A - dictionar medicamente - startsanatate